top of page
Suomen Faaraokoirat & Ibizanpodencot ry

Suositukset jalostuskoirille

Suomen faaraokoirat ja ibizanpodencot ry:n (SFK) jalostussuositukset:

 

• Kasvattajan tulee olla Suomen Kenneliitto ry:n ja SFK:n jäsen. Suomen Kennelliiton rekisteröintisääntöjen ja  kasvattajasitoumuksen vaatimusten tulee täyttyä.

• Läheistä sukusiitosta tulee välttää. SFK:n suositus on, että yhdistelmien sukusiitosaste olisi alle 6,25% (5 sukupolvea), mikä vastaa serkusten sukusiitosastetta.

• Luonteeltaan jalostukseen käytettävien koirien tulee olla moitteettomia, ne eivät saa osoittaa arkuutta tai  aggressiivisuutta.

• Sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

• Perinnölliseksi katsottavaa sairautta sairastavan koiran pentuesisarusten jalostuskäytössä tulee käyttää harkintaa.  Kasvattajan tulee informoida pennunostajaa lähisukulaisten sairauksista kirjallisesti.

• Jalostukseen käytettävien yksilöiden suositellaan olevan ennen jalostuskäyttöä vähintään 3-vuotiaita.

• Jalostukseen käytettävillä yksilöillä suositellaan olevan astutushetkellä voimassaolevat viralliset silmä-, polvi-,  kyynärpää- ja lonkkatutkimukset.

• Jalostukseen käytettävien yksilöiden suositeltava Suomeen rekisteröityjen jälkeläisten enimmäismäärä on 2 pentuetta.

• Jalostukseen käytettävien yksilöiden suositellaan olevan palkittu näyttelyssä vähintään laatumaininnalla erinomainen,  sekä omaavan näyttöä koepuolelta (ratajuoksun kilpailulisenssi tai maastojuoksusta hyväksytty suoritus).

 

SFK:n jalostustoimikunta asettaa rotukohtaiset suositukset faaraokoirien ja ibizanpodencojen jalostuksen edistämiseksi, mutta viime kädessä vastuu on kasvattajalla. Kasvattajat sekä urosten omistajat päättävät koiriensa jalostuskäytöstä, joten heillä on myös vastuu tekemistään valinnoista.

bottom of page