Suositukset jalostuskoirille

Suomen faaraokoirat ja ibizanpodencot ry:n (SFK) jalostussuositukset:

 

• Kasvattajan tulee olla Suomen Kenneliitto ry:n ja SFK:n jäsen. Suomen Kennelliiton rekisteröintisääntöjen ja       kasvattajasitoumuksen vaatimusten tulee täyttyä.

• Läheistä sukusiitosta tulee välttää. SFK:n suositus on, että yhdistelmien sukusiitosaste olisi alle 6,25% (5 sukupolvea), mikä vastaa serkusten sukusiitosastetta.

• Luonteeltaan jalostukseen käytettävien koirien tulee olla moitteettomia, ne eivät saa osoittaa arkuutta tai aggressiivisuutta.

• Sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

• Perinnölliseksi katsottavaa sairautta sairastavan koiran pentuesisarusten jalostuskäytössä tulee käyttää harkintaa. Kasvattajan tulee informoida pennunostajaa lähisukulaisten sairauksista kirjallisesti.

• Jalostukseen käytettävien yksilöiden suositellaan olevan ennen jalostuskäyttöä vähintään 3-vuotiaita.

• Jalostukseen käytettävillä yksilöillä suositellaan olevan astutushetkellä voimassaolevat viralliset silmä-, polvi-, kyynärpää- ja lonkkatutkimukset.

• Jalostukseen käytettävien yksilöiden suositeltava Suomeen rekisteröityjen jälkeläisten enimmäismäärä on 2 pentuetta.

• Jalostukseen käytettävien yksilöiden suositellaan olevan palkittu näyttelyssä vähintään laatumaininnalla erinomainen, sekä omaavan näyttöä koepuolelta (ratajuoksun kilpailulisenssi tai maastojuoksusta hyväksytty suoritus).

 

SFK:n jalostustoimikunta asettaa rotukohtaiset suositukset faaraokoirien ja ibizanpodencojen jalostuksen edistämiseksi, mutta viime kädessä vastuu on kasvattajalla. Kasvattajat sekä urosten omistajat päättävät koiriensa jalostuskäytöstä, joten heillä on myös vastuu tekemistään valinnoista.