top of page

Ibizanpodencojen jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) tarkoitusena on esittää rodun tämänhetkinen tilanne Suomessa sekä ohjata rodun jalostusta. Ohjelmassa esitetään sekä tavoitteita että keinoja niihin pääsemiseksi. Lisää tietoa rotukohtaisista jalostuksen tavoiteohjelmista löydät Kennelliiton sivuilta. Voimassaolevat JTO:t löytyvät myös Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.

 

Ibizanpodencoilla on voimassaoleva JTO vuosille 2021-2025. 

bottom of page