top of page
Suomen Faaraokoirat & Ibizanpodencot ry

Ibizanpodencojen jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) tarkoituksena on esittää rodun tämänhetkinen tilanne Suomessa sekä ohjata rodun jalostusta. Ohjelmassa esitetään sekä tavoitteita että keinoja niihin pääsemiseksi. Lisää tietoa rotukohtaisista jalostuksen tavoiteohjelmista löydät Kennelliiton sivuilta. Voimassaolevat JTO:t löytyvät myös Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.

 

Ibizanpodencoilla on voimassaoleva JTO vuosille 2021-2025. 

Ibizanpodencojen JTO 2020-2024

bottom of page