top of page
Suomen Faaraokoirat & Ibizanpodencot ry

Faaraokoirien jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) tarkoituksena on esittää rodun tämänhetkinen tilanne Suomessa sekä 
ohjata rodun jalostusta. Ohjelmassa esitetään sekä tavoitteita että keinoja niihin pääsemiseksi. Lisää tietoa rotukohtaisista jalostuksen tavoiteohjelmista löydät Kennelliiton sivuilta. Voimassaolevat JTO:t löytyvät myös Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.

 

Faaraokoirilla on voimassaoleva JTO vuosille 2025-2029. Linkki dokumenttiin alla. Huom, muutoskohdat vs. edellinen JTO tekstissä sinisellä fontilla. 

Faaraokoirien JTO 2025-2029

bottom of page