top of page

Faaraokoirien jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) tarkoitusena on esittää rodun tämänhetkinen tilanne Suomessa sekä 
ohjata rodun jalostusta. Ohjelmassa esitetään sekä tavoitteita että keinoja niihin pääsemiseksi. Lisää tietoa rotukohtaisista jalostuksen tavoiteohjelmista löydät Kennelliiton sivuilta. Voimassaolevat JTO:t löytyvät myös Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.

 

Faaraokoirilla on voimassaoleva JTO vuosille 2020-2024. 

bottom of page