top of page
Suomen Faaraokoirat & Ibizanpodencot ry

Jalostustoimikunta

Suomen Faaraokoirat ja Ibizanpodencot ry:n (SFK:n) jalostustoimikuntana toimii yhdistyksen hallitus yhdessä työryhmän ja asiantuntijajäsen Jarmo Vuorisen kanssa.

Jalostustyöryhmänä ja / tai SFK:n edustajina suomen Vinttikoiraliitto ry:n jalostustoi-mikunnassa  toimivat vuosittain nimetyt henkilöt.  Kaikki jalostustoimikunnalle osoitettu posti lähetetään SFk:n sihteerille, lukuunottamatta terveystutkimusanomuksia, terveyskyselyiden ja kuolinsyykartoistusten vastauksia sekä muuta terveyteen liittyvää informatiivista postia, joka postitetaan näiden yhteydessä erikseen nimetyille henkilöille. 

JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Jalostustoimikunta pyrkii lisäämään rotujen tunnettavuutta ja tuntemusta, sekä antamaan tietoa kasvattajille, koiran omistajille ja pennunhankkijoille. Jalostustoimikunnan vastuulla on rotukohtaisen postin (Suomen Kennelliito ry:stä) vastaanotto, julkaisu ja arkistointi. Toimikunta hoitaa pentuvälitystä, toimittaa materiaalia Farkkulehteen ja verkkosivuille, vastaa jalostus-tiedusteluihin sekä antaa pyydettäessä jalostusneuvontaa. Myös terveystietojen kerääminen, arkistointi ja julkaisu sekä jalostuksen tavoiteohjelman teko kuuluvat jalostustoimikunnalle.

JALOSTUSTYÖRYHMÄN VETÄJÄ           TYÖRYHMÄ                        ASIANTUNTIJAJÄSEN

Jenna Leino                                                 Tiina Nikkanen                    Jarmo Vuorinen

Ilveskuja 4                                                    Hanna Ukura

21220 Raisio                                                 Riikka Nieminen

0500 525 723                                                   Jenny Fast

bottom of page