top of page

Jalostustoimikunta

Suomen Faaraokoirat ja Ibizanpodencot ry:n (SFK:n) jalostustoimikuntana toimii yhdistyksen hallitus yhdessä työryhmän ja asiantuntijajäsen Jarmo Vuorisen kanssa.

 

Jalostustyöryhmänä ja / tai SFK:n edustajina Suomen Vinttikoiraliitto ry:n jalostustoimikunnassa toimivat kulloinkin vuosittain tai tarvittaessa nimetyt henkilöt, jotka löytyvät alta.

 

Kaikki jalostustoimikunnalle osoitettu posti lähetetään SFK:n sihteerille, lukuun ottamatta terveystutkimustukianomuksia, terveyskyselyiden ja kuolinsyykartoitusten vastauksia sekä muuta terveyteen liittyvää informatiivista postia, joka postitetaan näiden yhteydessä erikseen nimetyille henkilöille.

JALOSTUSTYÖRYHMÄN VETÄJÄ

Jenna Leino

 

Ilveskuja 4

21220 Raisio

0500 525 723

 

TYÖRYHMÄ

Tiina Nikkanen

Hanna Ukura

Riikka Nieminen

Jenny Fast

ASIANTUNTIJAJÄSEN

Jarmo Vuorinen

JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Jalostustoimikunta pyrkii lisäämään rotujen tunnettavuutta ja tuntemusta, sekä antamaan tietoa kasvattajille, koiran omistajille ja pennunhankkijoille. Jalostustoimikunnan vastuulla on rotukohtaisen postin (Suomen Kennelliito ry:stä) vastaanotto, julkaisu ja arkistointi. Toimikunta hoitaa pentuvälitystä, toimittaa materiaalia Farkkulehteen ja verkkosivuille, vastaa jalostustiedusteluihin sekä antaa pyydettäessä jalostusneuvontaa. Myös terveystietojen kerääminen, arkistointi ja julkaisu sekä jalostuksen tavoiteohjelman teko kuuluvat jalostustoimikunnalle.

bottom of page