top of page
Suomen Faaraokoirat & Ibizanpodencot ry

Ibizanpodencojen siirto karvanlaadusta toiseen

(Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet sekä näyttelyiden järjestämisohjeet A.2.3)

IBIZANPODENCOT, KARVANLAATU

Muutos voidaan tehdä kun koira on täyttänyt 9 kk. Siirrot rodusta toiseen tapahtuvat liitteen 3 mukaisesti. Tarkastuksen suorittaa rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari ennen arvostelun aloittamista. Mikäli ulkomuototuomari mittauksen tai arvioinnin tuloksena toteaa koiran kuuluvan toiseen rotuun, on täytettävä virallinen "Siirto rodusta toiseen"- lomake. Yksi lomakkeen jäljennös annetaan näytteilleasettajalle ja muut liitetään näyttelyarvostelulomakkeeseen. Koira on arvosteltava heti samassa näyttelyssä siinä rodussa, johon se siirrettiin, eikä se myöhemminkään saa jatkaa kilpailemista aiemmassa rodussaan. Rotusiirron tapahduttua koiran aiemmin saamat näyttelytulokset mitätöidään.

 

Kennelliitto tekee muutokset koirarekisteriin ja lähettää uuden rekisteritodistuksen suomalaisille näytteilleasettajalle. Uudesta rekisteritodistuksesta peritään vain toimituskulut. Ulkomaisen näytteilleasettajan kotimaan kennelliitolle lähetetään tiedot koiran siirrosta rodusta toiseen. Kennelliitto voi myös siirtää koiran rodusta toiseen kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin lausunnon perusteella. Lausunto on annettava "Siirto rodusta toiseen"-lomakkeella.

SELITYS

Lyhytkarvaiset vanhemmat voivat saada karkeakarvaisia pentuja tai päinvastoin. Usein kuitenkin pennut rekisteröidään emän turkin mukaiseen karvanlaatuun, ja rodun muutos voi näyttelyssä käyvälle koiralle olla tarpeen. Edellä mainitun mukaisesti koira voidaan siirtää rodusta toiseen, mutta vain kerran. Mikäli on epävarmuutta siitä kannattaako koiraa siirtää tai koiran karvan laadusta yleensä tai muista käytännön asioista, jalostusneuvojat auttavat mielellään.

 

Mikäli rodunmuutos tehdään näyttelyssä johon koira ilmoitetaan, ilmoitetaan koira siihen "karvanlaatuun" mihin se on rekisteröity ja kehätoimitsijalle voi ilmoittaa reilusti ennen rodun alkamista, että koiralle on tarkoitus tehdä rodunmuutos.

bottom of page