top of page
Suomen Faaraokoirat & Ibizanpodencot ry

DLA-testin vaihto perimänlaajuiseen monimuotoisuuskartoitukseen

Yleiskokouksessaan 2012 Suomen Faaraokoirat ja Ibizanpodencot ry päätti teettää sekä faaraokoirille että ibizanpodencoille DLA-monimuotoisuuskartoituksen. Mukaan valittiin yhdistyksen kustannuksella molemmista roduista 20 yksilöä, joiden arvioitiin edustavan mahdollisimman laajaa otosta Suomen geenipoolista. Lisäksi omakustanteisesti mukaan ilmoitettiin 9 faaraokoiraa ja 7 ibizanpodencoa. Verinäytteet kerättiin kesän ja syksyn 2012 aikana.

 

Loppuvuodesta 2012 DLA-kartoituksen tekevä Genoscoper tarjosi SFK ry:lle mahdollisuutta lähteä mukaan pilottivaiheeseen uuteen, aikaisempaa laajempaan testiin. Sen sijaan, että koirista tutkittaisiin vain DLA- ja mikrosatelliittialueita, kuten alunperin oli tarkoitus, uusi testi kartoittaa koiran koko genomia tarkemmin ja antaa siis paremman kuvan myös geneettisestä monimuotoisuudesta. SFK ry:n hallitus päätti lähteä mukaan uudistukseen ja vaihtaa testityyppiä uuteen. Koska testi ja ennen kaikkea käyttöliittymä, jota koiranomistajille Genoscoperilta on tarkoitus tarjota, on vielä kehittelyvaiheessa, yhdistyksemme tilaama testi saadaan käytännössä toteutettua vasta vuoden 2013 aikana.

 

Pilottivaiheeseen lähteville yhdistyksille tarjottiin Genoscoperilta myös edullisempaa hintaa, ja uuden tutkimuksen hinta onkin vain 130 € / koira (aikaisemmin ilmoitettu hinta: 150 € / koira). Käytännön muutoksia koirien omistajille siis ovat, että tuloksia joudutaan odottamaan jonkun verran pidempään kuin alunperin toivottiin, ja lisäksi omakustanteisesti mukaan lähteneistä koirista tulee omistajille maksettavaa 65 € aikaisemmin ilmoitetun 75 €:n sijaan.

 

Kaikille testiin osallistuvien koirien omistajille, niin yhdistyksen valitsemille kuin omakustanteisillekin, on lähetetty tiedote asiasta myös sähköpostitse.

 

Mikäli jokin asia alkaa askarruttaa, liian pientä tai tyhmää kysymystä ei olekaan - vastaamme kaikkiin lisäkysymyksiin mielellämme.

 

bottom of page